Voorrangsregels rekenen

voorrangsregels

Als je een berekening krijgt heb je te maken met voorrangregels. De volgorde waarin de berekening opgelost moet worden hangt af van de prioriteit.

Voor de prioriteiten zijn de volgende afspraken gemaakt.

 1 (  ) Wat tussen haakjes staat, heeft de hoogste prioriteit
2 ^ Machtsverheffing (hieronder valt ook worteltrekken)
3 Tekenwisseling
4 x  -/- Vermenigvuldigen en Delen (dezelfde prioriteit)
5 +   – Optellen en Aftrekken (dezelfde prioriteit)

Bij nr. 4 en 5 geldt dat hetgeen als eerste komt (hetgeen het meeste links is) als eerste berekent moet worden.

Opgave 1

rekenen

Kijk hier voor de oplossing.

Opgave 2

rekenen

Kijk hier voor de oplossing.

Opgave 3

rekenen

Kijk hier voor de oplossing.

Nederlands

RSS
Nieuwsbrief ontvangen
Facebook
Facebook
YouTube